logo-koffi

Bản cập nhật: V4.15.0 - Ngày 05/07/2024


Koffi Team05 tháng 07 năm 2024

Ở phiên bản 4.15.0, Koffi tiếp tục phát triển tính năng đồng bộ dữ liệu hóa đơn đầu vào cho KoffiInbound với phần mềm MISA AMIS Kế toán nhờ cơ chế tích hợp API của hệ thống MISA.


TL;DR

Koffi Inbound

🎉 Đồng bộ, hiển thị kết quả đồng bộ, trạng thái đồng bộ dữ liệu hóa đơn đầu vào VAT qua MISA AMIS Kế toán 🎉 Thiết lập thứ tự cột, cột hiển thị tại danh sách hóa đơn đầu vào 🎉 Gán nhãn phân loại hóa đơn đầu vào và xuất dữ liệu excel hóa đơn đầu vào theo nhãn ✨ Thêm ghi chú cho hóa đơn đầu vào ✨ Chuyển thanh Bộ lọc nhanh tại danh sách hóa đơn đầu vào thành sidebar Enhance button tại danh sách hóa đơn đầu vào

Đồng bộ, hiển thị kết quả đồng bộ, trạng thái đồng bộ dữ liệu hóa đơn đầu vào VAT qua MISA AMIS Kế toán

Sau khi hoàn tất khởi tạo kết nối, doanh nghiệp có thể đồng bộ dữ liệu hóa đơn đầu vào của Koffi qua MISA AMIS Kế toán chỉ với 1 cú click chuột.

Kết quả đồng bộ dữ liệu hóa đơn được hiển thị chi tiết tại mục notification của Koffi.

Những hóa đơn đầu vào đã được đồng bộ với MISA AMIS Kế toán sẽ được hiển thị trạng thái đã đồng bộ tại danh sách hóa đơn đầu vào.

Người dùng sẽ không còn phải lo lắng nếu hóa đơn chưa được đồng bộ hết hoặc thiếu sót khi đồng bộ. Giải pháp là đồng bộ lại lần tới bằng cách lọc ra những hóa đơn với trạng thái chưa đồng bộ.

Thiết lập thứ tự cột, cột hiển thị tại danh sách hóa đơn đầu vào

Tương tự như danh sách hóa đơn đầu ra, danh sách hóa đơn vào cũng có rất nhiều cột thông tin quan trọng nhưng nếu hiển thị toàn bộ thì sẽ làm giao diện tràn ngập thông tin.

Vậy nên Koffi tiếp tục phát triển tính năng cho phép người dùng ẩn hiện cột, sắp xếp lại thứ tự các cột để người dùng chủ động hơn trong việc sắp xếp các thông tin quan trọng của hóa đơn.

Gán nhãn phân loại hóa đơn đầu vào và xuất dữ liệu excel hóa đơn đầu vào theo nhãn

Hóa đơn đầu vào cũng được phân loại theo nhãn để nâng cao khả năng tìm kiếm hóa đơn theo các nghiệp vụ tương ứng.

Tương ứng với phân loại nhãn cho từng hóa đơn thì khi xuất dữ liệu excel hóa đơn đầu vào cũng được gán theo nhãn tương ứng.

Thêm ghi chú cho hóa đơn đầu vào

Tính năng ghi chú đem đến giải pháp lưu lại các thông tin nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn dễ dàng mà không cần đến đám giấy nhớ lộn xộn.

Tất cả những gì bạn cần sẽ được sắp xếp gọn gàng trên màn hình máy tính.

Chuyển thanh Bộ lọc nhanh tại danh sách hóa đơn đầu vào thành sidebar

Thanh Bộ lọc nhanh được chuyển thành dạng sidebar để thống nhất giao diện với toàn hệ thống Koffi.

Enhance button tại danh sách hóa đơn đầu vào

Các button (nút bấm) tại danh sách hóa đơn đầu vào được chuyển thành dạng icon (biểu tượng) để tiết kiệm không gian trên giao diện và nhìn gọn gàng hơn khi sử dụng.